Katane je uvriježeni izraz za sve japanske samurajske mačeve što nije točno. Ovisno o periodima i razvoju mijenjao se izgled, načini izrade i nazivi mačeva, Kod nas je najpoznatiji samurajski mač katana.

Prikazuje se 21 rezultat