Kit za krovne nosače CRUZ Optiplus 936-608

Kit za montiranje krovnih nosača na Hyundai Bayon s integriranim uzdužnim nosačima