Rezervna guma za krovne nosače G3 - 147 cm

Rezervna guma za zatvaranje proreza, kanalica, na nosačima G3 proizvođača