Oštrilo za noževe Smith's 4" Diamond Sharpening Stone 09ES005

09ES005 Smith’s 4″ Diamond Sharpening Stone

Kompaktno dijamantno oštrilo za noževe u plastičnom kućištu. Poklopac kutije se koristi i kao drška za povećanje površine tijekom oštrenja. Perforirana površina oštrenja ima ulogu micanja otpadnih čestica, a na samoj površini za oštrenje se nalazi mali dio za oštrenje udica i sl. Površina oštrenja: 10.2 cm x 2.5 cm.

Težina 0.4 kg