Dodatna ogrlica za dresuru SportDOG® SDR-AE

koristi se uz sustave za dresuru dometa 1200m i 1600m