Rastjerivač ptica LS-2001

Koristi zvukove ptica grabežljivica, pokriva površinu do 4.000 m2