Mač Robin Hood Marto

Robin Hood je legendarni junak niza srednjovjekovnih engleskih balada i drška mača je srebrna s kontrastima, a oštrica ima poseban bakropis u dubokoj crnoj boji.