Masonski mač Zlatni 116 cm

Ovaj jedinstveni MASONSKI MAČ sadrži velik broj simbola koji se koriste u zanatu, posebno kompas i postavljeni kvadrat, olovku i čekić, svetu knjigu  te zvijezdu s pet pokazivača upisanu u glavni “G” kao Great.