Otvarač za pisma Gaj Julije Cezar

Julije Cezar, Gaj Julije Cezar (101. pne. – 44. p. N. E.) Bio je najveći vojnik i politički vođa starih Rimljana.