Otvarač za pisma Tizona Cid

Tizona Cid je jedan od dva najpoznatija mača