Rog za ispijanje Freya

Freya koja nije bila samo božica ljubavi, nego i rođenja, smrti i plodnosti – cijelog ciklusa ljudskog života