Rog za ispijanje sa stalkom Odin

Odin je mogao predvidjeti budućnost, posjećivati podzemni svijet i mijenjati svoje obličje u koju od životinja ili u starca