Sablja Ruska Šaška 94 cm

Kozačka sablja najprije je poznata kao kozačko oružje koje se koristilo na konjima, ovaj tip mača postao je službeni časnički mač Sovjetskog Saveza