Štit drveni 76 cm anglosaksonski

Replika, anglosaksonski štit, kakav bi se koristio za vrijeme invazije Vikinga u 8. stoljeću.