Templarska kaciga

Replika kaciga s kraja 13. stoljeća i početka 14. stoljeća