Viteški oklop u prirodnoj veličini 200 cm

Replika crnog viteza – drveno postolje.