ZAKON

ŠTO KAŽE ZAKON

Novi Zakon o oružju stupa na snagu 1. rujna 2007.
Članak 5. tog Zakona objašnjava sljedeće pojmove:

5) Hladno oružje su bodeži, kame, mačevi, sablje, bajunete i skakavci čije se sječivo nalazi pod pritiskom sabijene opruge, a iz drške iskaču pritiskom na gumb ili polugu, bez obzira na dužinu oštrice ili skrivenu oštricu, bokseri i metalne zvjezdice za bacanje, te druga potajna oružja sa skrivenim oštricama (oružni štapovi, oružni kišobrani i sl.). Hladnim oružjem smatraju se i predmeti pogodni za nanošenje ozljeda kada se nose na javnim mjestima (npr. običan kišobran, štap, staklena boca, kamen ili džepni nož).

15) Dozvoljenim neškodljivim tvarima smatraju se kemijski spojevi CN (kloracetofenon),
CS (ortoklorbenzenmalon-dinitril) te OC (oleoresin capsicum) u dozvoljenim koncentracijama.

18) Električni paralizatori su ručne naprave koje pomoću visokog električnog napona
privremeno onesposobljavaju osobu.

Prema članku 6. novog Zakona o oružju električni paralizatori (šokeri i električne palice), raspršivači (suzavci CN, CS i OC u spreju) te hladno oružje su razvrstani u dozvoljeno oružje kategorije D, ali članak 7. točka 1. ističe da je zabranjeno ono hladno oružje kojem je osnovna namjena napad ili nanošenje ozljeda (a ne samoobrana) te hladno oružje kada se nosi na javnim mjestima. Članak 7. točka 4. kaže da je oružje kategorije D dozvoljeno oružje za koje nije potrebno odobrenje niti prijava nadležnom tijelu. Članak 32. stavak 7. općenito navodi da je djeci zabranjeno dati oružje na uporabu. Članak 76. stavak 3. navodi da za oružje kategorije D nije potrebno odobrenje za prijevoz (promet) oružja.

Stari Zakon o oružju prestaje važiti 1. rujna 2007.
Članak 35. tog Zakona, stavak 1. točka 1. kaže sljedeće:

Građani stariji od 18 godina mogu bez odobrenja i prijave nabaviti zračno, plinsko i oružje za signalizaciju, lukove, samostrele sa silom natega manjom od 45 kg (100 funti), sprejeve koji raspršuju neškodljive nadražljive tvari, naprave namijenjene spašavanju, naprave za ubijanje stoke i druge slične naprave namijenjene za industrijske ili tehničke svrhe, ako su prokušani u skladu s propisima.

S obzirom na navedeno, kao i činjenicu da, prema citiranom Zakonu, nabava, držanje i nošenje sprejeva i šokera za samoobranu nije zabranjena, niti vezana izdavanjem odobrenja, isti se mogu slobodno nabavljati. Naprave koje koriste trenutni udar visokonaponske struje u svrhu privremenog onesposobljavanja ljudi (šokeri) ne smatraju se oružjem.

Prema članku 9. starog Zakona o oružju hladno oružje su bokseri, bodeži, kame, mačevi, sablje, bajunete, buzdovani (topuzi) i drugi predmeti kojima je osnovna namjena napad ili nanošenje ozljeda, kao i predmeti pogodni za nanošenje ozljeda (npr. običan kišobran, štap, staklena boca, kamen ili džepni nož) kada se nose na javnim okupljanjima, lokalima i sličnim mjestima, a člankom 11. stavkom 1. točkom 9. istog Zakona, zabranjena je nabava, držanje, proizvodnja, popravljanje i prepravljanje, promet i prijevoz bodeža – skakavaca, čije se sječivo nalazi pod pritiskom sabijene opruge, a iz drške iskače pritiskom na gumb ili polugu, boksera i metalnih zvijezda (šuriken) za bacanje. Ukoliko se ne radi o oružju koje je zabranjeno člankom 11. stavkom 1. točkom 9. Zakona o oružju, ne postoje uvjeti koji bi ograničavali stavljanje u promet palica za samoobranu i noževa.

Ukratko, u Hrvatskoj se dozvoljava slobodna prodaja i korištenje naših sredstava isključivo za samoobranu. Jedini su uvjeti da osoba nije mlađa od 18 godina i da se ta sredstva ne nose u javnim ustanovama, okupljanjima i sl.

ZAKON O ZAŠTITI OSOBA I IMOVINE ZAKON O MINIMALNIM MJERAMA ZAŠTITE U POSLOVANJU S GOTOVIM NOVCEM I VRIJEDNOSTIMA

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA
Sukladno čl. 8 st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov. br. 79/07., 125/07. – isp.,79/09. i 89/09. – isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga ili proizvoda mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Argus Elektronika d.o.o. Dobojska 36a, 10000 Zagreb ili na: e-poštu: argus.elektornika@inet.hr . Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. Molimo Vas da prilikom podnošenja prigovora osigurate sljedeće podatke o potrošaču:ime i prezime, te adresa za dostavu odgovora. Sav sadržaj na domeni suzavac-argus.com, poddomenama i povezanim stranicama donosimo u najboljoj namjeri i zbog toga se nećemo smatrati odgovornima za eventualne štete nastale direktnim ili indirektnim korištenjem ovih web stranica i informacija na njima. Ovim putem pismeno se distanciramo od tuđih sadržaja prema kojima upućujemo linkove.