Ekstenzija za krovnu kutiju za cijevi CRUZ 941-035 - 1 metar

Dodatak za produljivanje krovnih kutija za cijevi dužine 1 metar