Paljenje vatre pomoću magnezijskog kremena

Paljenje vatre pomoću magnezijskog kremena

Vatri se često ne pridaje dovoljno pažnje kada je riječ o esencijalnim stavkama kod kampiranja, preživljavanja i sličnih aktivnosti. Praktičnost i glavna uloga vatre kao osnove kuhanja, grijanja, svjetlosti i tjeranja divljih životinja se nadopunjuje i pozitivnim utjecajem na duh i stanje psihe u trenucima umora ili u nepoznatom, mračnom okruženju.Magnezijski potpaljivač vatre Böker Plus Fire starter 09BO778

Vatra je zapravo višenamjensko sredstvo preživljavanja. Uz pružanje sigurnosti i pozitivan utjecaj na duh, koristi se za niz praktičnih radnji poput kuhanja, pročišćivanja vode, zagrijavanja tla na kojem mislite zaspati, očvršćavanje kraja štapa kojeg želite iskoristiti kao koplje ili za kopanje zemlje i sl. U praksi, proces paljenja vatre može biti dugotrajno i frustrirajuće iskustvo ukoliko se koriste potpaljivači koji u datum trenutku zakažu ili ako se čovjek oslanja na samo jedan izvor potpale poput upaljača koji slabije rade na nižim temperaturama ili šibica koje lako na sebe navuku vlagu.

Kako bi uspješno izbjegli frustracije i bili sigurni da ćete u prirodi moći bez problema zapaliti vatru, preporučujemo vam Magnezijski potpaljivač vatre Böker Plus Fire starter 09BO778 sa strugalicom i kompasom.

Magnezijski štapić za paljenje vatre – potpaljivač

Magnezijska piljevina je vrlo zapaljiva i gori intenzivnim, bijelim plamenom kojega je dosta teško ugasiti kada se jednom rasplamsa. U čvrstoj formi štapića, magnezij je stabilan i nema opasnosti u laganog zapaljenja, lako ga se prenosi te su zbog toga magnezijski kremeni, tj. potpaljivači iznimno popularni kod avanturista, planinara, kampera i svih ljudi koji vole boravak u prirodi.

Kratke upute za korištenje magnezijskog štapića :

 1. Skupite stvari potrebne za potpalu

  Skupite dovoljno suhih trešćica, tankog granja, suhe mahovine, trave, sijena ili suhog lišća te krupnije komade grana ili drva kako bi sagradili lomaču za potpaljivanje.

 2. Sagradite lomaču

  Od sakupljenih stvari sagradite lomaču za potpalu. Na dno stavite suho lišće ili suhu travu i tanko granje. Preko toga postavite suhe trešćice na način da ih pokušate staviti u cik-cak uzorak, potom uspravno postavite krupnije komade drva ili grana na način da tvore lomaču tj. da se naslanjanju jedno na drugo. Preporučamo da prvi sloj lomače bude bogat sadržajem kako bi se vatra brzo i jako rasplamsala.

  Paljenje vatre pomoću magnezijskog kremena

 3. Ostružite malo magnezija sa štapića

  Skupite masu za potpalu na jednom dijelu tako da tvori komapaktniju, masivniju cjelinu. Na taj dio sastružite manje komade magnezija koji će kasnije kod potpale uhvatiti iskru. To možete učiniti nožem ili ako vaš štapić dolazi s praktičnim strugalom, poput Bökerovog magnezijskog potpaljivača, učinite to sa strugalom.

  Paljenje vatre pomoću magnezijskog kremena

 4. Bacite iskru s magnezijskog štapića

  Pomoću strugala, noža (stražnje strane kako se nebi istupila oštrica) ili nekog drugog alata, brzim i ravnim pokretima bacite iskru na dio na koji ste prethodno sastrugali komadiće magnezija. Najbolji način je držati strugalo nepomičnim, a kremen povlačiti prema sebi. Na ovaj način je točka zapaljenja cijelo vrijeme blizu same konstrukcije lomače tj. blizu dijela na kojeg ste stavili sastrugani magnezij. Možda će vam trebati nekoliko pokušaja da uspijete u ovome, no sigurno ćete uspjeti.

  Paljenje vatre pomoću magnezijskog kremena

 5. Održavajte vatru

  Imajte na umu da je dovoljna količina kisika neophodna za dobro razgaranje vatre. Ukoliko je potrebno, puhanjem raspirite vatru ili žar u trenucima kada primijetite da se smanjiio intenzitet izgaranja. To se može desiti ukoliko ste lomaču složili prečvrsto, tj. pregusto ili ako niste uspjeli naći dovoljno suhih trešćica za potpalu vatre. Za svaki slučaj osigurajte si štap kojim ćete moći razgrtati plamen i lomaču, a dodatne grane tj. gorivo za vatru dodajte polako, od tanjih prema debljim komadima pokušavajući održavati prvotni oblik lomače. Prije zatrpavanja debljim komadima drva ili cjepanicama, dopustite vatri da se dovoljno razgori kako bi na tlu bilo dovoljno jakog žara, jer prerano stavljanje debljih komada drveta može ugasiti vatru.

Bez obzira na klimu ili vremenske uvjete, magnezijski štapići uvijek dobro dođu kod aktivnosti na otvorenom, jer vam nude sigurno paljenje vatre koja je u većini situacija neophodna. Svakako se preporučuje vježbanje ovog postupka paljenja u kontroliranim uvjetima kako bi bili spremni primjeniti te radnje u stvarnim situacijama.

U našoj ponudi možete naći i praktičan rasklopni nož RUI K25 koji dolazi u kompletu s malenim magnezijskim štapićem, malenom svjetiljkom i praktičnom futrolom.Rasklopni nož RUI K25 komplet 01RU038

[wpdevart_facebook_comment curent_url=”../paljenje-vatre-pomocu-magnezijskog-kremena” title_text=” ” order_type=”social” title_text_color=”#000000″ title_text_font_size=”22″ title_text_font_famely=”monospace” title_text_position=”left” width=”100%” bg_color=”#d4d4d4″ animation_effect=”random” count_of_comments=”2″ ]

Share the Post