Štit kralja Artura 89cm

Štit kralja Artura ukrašen je motivima koji simboliziraju vladavinu Artura.