Rezervni plastični poklopac za G3 krovne nosače K60.309G3

Odgovara PACIFIC, CLOP i OPEN serijama krovnih nosača koje nisu .airflow izvedba