Krovna kutija G3 Reef 580 - 460 litara

Dugačka kutija velike zapremine